katapult

belegeringswerktuig (slingergeschut) enigszins overeenkomend met een blijde