flankhoek

hoek die de flank van een bastion maakt met de courtine; ook wel courtinehoek
afb.01kl