fraisering

Zoeken in terminologie

hindernis, veelal op een talud aangebracht, bestaande uit schuin geplaatste aangepunte palen; zie ook palissade en stormpaal

fraisering
fraisering (Düppeler schans – DK, foto: P.C. van Kerkum)