mijnstelsel

stelsel van mijngangen, mijnkamers en mijnen