plongé(e)

Zoeken in terminologie

bovenvlak van een borstwering, meestal flauw aflopend in voorwaartse richting ter vermindering van de dode hoek; soms (eind 19e eeuw) echter flauw oplopend, teneinde een hogere vuurlijn, en daardoor betere dekking tegen vijandelijke waarneming en vuur te verkrijgen
afb.01kl