polygoon

Zoeken in terminologie

veelhoekige meetkundige figuur, vaak toegepast als basisvorm in de vestingbouw; de buitenpolygoon verbindt de saillanten van bastions; de binnenpolygoon is de lijn die de snijpunten van de denkbeeldig verlengde courtines met elkaar verbindt
afb.01kl