Romeins beleg

geregeld beleg, naar oorspronkelijk Romeinse methode, o.a. gekenmerkt door toepassing van circumvallatie– en contravallatielinies