tegenmijn

mijngang met een springlading, door de belegerde aangelegd met het doel een door de aanvaller aangelegde mijn voortijdig te doen exploderen; zie ook amorce en contre-approche