defensielijn

Zoeken in terminologie

denkbeeldige lijn, lopende van de saillant van een bastion naar de aanliggende courtine; lopend in het verlengde van een face noemt men deze de strijkende defensielijn; lopend naar de flankhoek van het nevenbastion wordt deze de bestendige defensielijn genoemd
afb.01kl